Samokontrola
> www.wellion.sk/sk/diabetes/Samokontrola

Samokontrola hladiny krvnej glukózy


Pravidelná kontrola hladiny krvnej glukózy poskytuje dobrý prehľad o stave metabolizmu. Intenzívna kontrola nameraných hodnôt umožňuje vyhodnotenie, či nedošlo k zhoršeniu hladiny krvnej glukózy. Ak áno, pacient sa môže rýchlo skontaktovať so svojim lekárom a poradiť sa s ním o optimalizácii liečby. 
 
Toto môže pomôcť predísť metabolickej dekompenzácii a neskorším komplikáciám spojeným s diabetom. Samokontrola krvnej glukózy je mimoriadne dôležitá pre pacientov trpiacich diabetom 1. typu, pretože si vypočítavajú dávku inzulínu podľa hladiny glukózy v krvi.
 
Je tiež veľmi dôležité zaznamenávať si namerané výsledky hladiny krvnej glukózy do zvláštneho denníka, aby bolo možné ukázať ich lekárovi. Denné priemerné hodnoty informujú o skutočnom HbA1c a kvalite liečby diabetu.
 
 
 
 
 
 

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.