Správne zaobchádzanie s testovacími prúžkami

Správna manipulácia s testovacími prúžkami


Vhodný testovací prúžok
 
Každý glukomer má svoje testovacie prúžky, na ktoré treba naniesť krvnú vzorku. Hlavná reakcia pri meraní hladiny krvnej glukózy prebieha na testovacom prúžku.
 
 
Uchovávanie testovacích prúžkov
 

  • Skladujte v suchu (nie v kúpeľni).


 
  • Nádobku s testovacími prúžkami zatvorte ihneď po vybratí testovacieho prúžku, aby ste predišli vniknutiu vlhkosti do nádobky.


 
  • Neuchovávajte testovacie prúžky v aute, pretože teploty v lete a v zime tam môžu byť extrémne.


 
  • Skontrolujte dátum spotreby.


 
  • Ak treba glukomer nakódovať, nezabudnite skontrolovať kód na nádobke s testovacími prúžkami a nakódovanie glukomeru.


 
 
 
 
 
 

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.