Hypertenzia
> www.wellion.sk/sk/diabetes/Hypertenzia

Hypertenzia


Zvýšený krvný tlak
Na rozdiel od ostatných ochorení, hypertenzia nespôsobuje bolesť a spočiatku nevedie ani k žiadnym ťažkostiam.
 
Mnohí pacienti sa jednoducho cítia aktívne a plní síl a nechápu, že ich stav treba liečiť.
 
 
Hypertenzia – čo to vlastne je?
Myokardický sval pumpuje krv asi 70-krát za minútu do ciev v tele. Pri sťahu sval pumpuje krv do ciev a krvný tlak dosahuje najvyššiu hodnotu. Pri uvoľnení myokardického svalu sa krv pumpuje do ciev nízkym tlakom – krvný tlak klesá na najnižšiu hodnotu.
 
Krvný tlak sa preto udáva vo dvoch hodnotách, napr. 120/80 (v jednotkách mmHg). Tieto hodnoty sa cez deň menia. Do určitej miery je to normálne, ak to zodpovedá rozličným podmienkam (napr. fyzická námaha).
 
Určité hodnoty krvného tlaku by nemali byť dlhodobo prekračované. Normálne rozpätie určené WHO je 135 (horná hodnota)/85 (dolná hodnota). Krvný tlak diabetikov by nemal prekročiť 130/80.
 
 
Príčiny hypertenzie
V niektorých prípadoch je hypertenzia spôsobená ochorením niektorých orgánov, napr. obličiek.
 
Najčastejším druhom hypertenzie je “primárna hypertenzia” spôsobená mnohými, nie celkom známymi, príčinami.
 
V niektorých prípadoch môže byť hypertenzia geneticky prenášaná z jedného člena rodiny na druhého. Ďalšou bežnou príčinou hypertenzie je nadváha.
 
Iné faktory ako nesprávny životný štýl (stres) bez oddychu, vysoký príjem soli alebo fajčenie hrajú dôležitú úlohu.
 
 
Prečo je hypertenzia nebezpečná?
Vysoký krvný tlak poškodzuje srdce a cievy. Srdce potrebuje na pumpovanie krvi viac sily, čím môže dôjsť k jeho výraznému zväčšeniu, čo spôsobuje zvýšenú spotrebu kyslíka.
 
Cievy sa zmenšujú a strácajú elasticitu a flexibilitu. Kvôli tomu musia mozog, obličky a srdce čeliť nedostatku krvi. To môže viesť k problémom ako angina pectoris alebo infarkt. Neskôr môže dôjsť k zlyhaniu obličiek a hypertenzia môže viesť k mozgovej príhode.
 
Spoločne s fajčením a vysokou hladinou tuku v krvi je hypertenzia jedným z najnebezpečnejších rizikových faktorov pre kardiovaskulárne ochorenia.
 
 
Aké sú príznaky hypertenzie?
Mnoho ľudí sa aj napriek hypertenzii dlho cíti byť v poriadku a nemá žiadne problémy. Iných trápia bolesti hlavy, závraty, problémy s dýchaním a únava. Bolesť hlavy je typická najmä ráno, ale trvá len jednu alebo dve hodiny.
 
Všetky tieto príznaky môžu mať aj iné príčiny – pravidelná kontrola krvného tlaku pomôže objasniť zdravotný stav.
 
 
Liečba vysokého krvného tlaku
Vysoký krvný tlak možno uviesť do normálu vhodnou liečbou. Spolupráca lekára a pacienta je veľmi dôležitá.
 
Liečba je prispôsobená potrebám pacienta. Zahŕňa aj osvetu týkajúcu sa spôsobu života, cvičenia, stratu hmotnosti a výživy.
 
 
Meranie krvného tlaku

  • Pacient by mal pred meraním chvíľu sedieť, aby sa uvoľnil.
  • Vyhnite sa intenzívnemu napätiu a stresu.
  • Vyhnite sa zvýšenému príjmu tekutín priamo pred meraním. Močový mechúr by mal byť prázdny.
  • Minimálne hodinu pred meraním sa vyhýbajte alkoholu a nikotínu.
  • Do protokolu zaznačte čas požitia lieku na zníženie krvného tlaku.
  • Prvé meranie treba uskutočniť na oboch rukách. Ak je rozdiel príliš veľký, treba uskutočniť viacero kontrolných meraní.
  • Kontrolné meranie treba vykonať na ruke, na ktorej bol nameraný vyšší krvný tlak – zvyčajne je to ľavá ruka (bližšie k srdcu).
  • Pred ďalším meraním chvíľu počkajte.


Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.