Diabetes/Samokontrola/

Samokontrola hladiny krvnej glukózy


Pravidelná kontrola hladiny krvnej glukózy poskytuje dobrý prehľad o stave metabolizmu. Intenzívna kontrola nameraných hodnôt umožňuje vyhodnotenie, či nedošlo k zhoršeniu hladiny krvnej glukózy. Ak áno, pacient sa môže rýchlo skontaktovať so svojim lekárom a poradiť sa s ním o optimalizácii liečby. 
 
Toto môže pomôcť predísť metabolickej dekompenzácii a neskorším komplikáciám spojeným s diabetom. Samokontrola krvnej glukózy je mimoriadne dôležitá pre pacientov trpiacich diabetom 1. typu, pretože si vypočítavajú dávku inzulínu podľa hladiny glukózy v krvi.
 
Je tiež veľmi dôležité zaznamenávať si namerané výsledky hladiny krvnej glukózy do zvláštneho denníka, aby bolo možné ukázať ich lekárovi. Denné priemerné hodnoty informujú o skutočnom HbA1c a kvalite liečby diabetu.
 
 
 
 
 
 

www.wellion.sk/sk/diabetes/Samokontrola/