Prečo je dôležitá samokontrola?

Prečo je dôležitá samokontrola hladiny krvnej glukózy?


 • Ochrana proti hypoglykémii a hyperglykemická dekompenzácia

 • Lepšie pochopenie a lepšia kontrola Vášho diabetu

 • Vyššia kvalita života a väčšia bezpečnosť počas voľného času, práce, dovolenky a športovania

 • Prehľad o metabolických procesoch v tele

 • Informácie o vplyve cvičenia, hormónov a stresových situácií na hladinu krvnej glukózy

 • Lepšie pochopenie terapeutických opatrení

 • Lepšia kontrola a dôverný vzťah s diabetologickým tímom

 • Osobná zodpovednosť za liečbu

 • Lepšie možnosti v práci

 • Menší počet chorých zamestnancov a menej času stráveného v nemocnici

 • Vyššia dĺžka života vďaka prevencii neskorších komplikácií spojených s diabetom


 
 
 
 
 
 
 

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.