Meracie systémy / Kalibrácia

Meracie systémy


Existujú dva spôsoby merania hladiny krvnej glukózy v závislosti na používanom glukomere.
 
Reflexný fotometrický systém:
Fotometrické meranie je založené na enzymatickej reakcii a následnej zmene sfarbenia v reakčnej zóne testovacieho prúžku. Intenzita sfarbenia je meračom rozpoznaná a potom prepočítaná na zodpovedajúcu hladinu krvnej glukózy.    
 
Biosenzory:
Hlavným rozdielom medzi testovacími prúžkami využívajúcimi zmenu sfarbenia a tými, ktoré využívajú senzory spočíva v tom, že reakcia glukózy je spojená s biochemickou reakciou, ktorá vedie ku vzniku elektrického signálu. Tento prúd je možné zmerať a presne zodpovedá hladine krvnej glukózy.
 
Glukomery predchádzajúcich generácií bolo potrebné nakódovať vložením čipu alebo špeciálnej číselnej kombinácie po otvorení novej nádobky s testovacími prúžkami. Väčšina súčasných glukomerov je založená na novej technológii bez kódovania.
 
Rozpätie glukózy, ktoré možno merať je medzi 20 a 600 mg/dl (1.1 – 33,3 mmol/l).
 

Kalibrácia


Glukomery môžu byť kalibrované na celú krv alebo plazmu (prečítajte si, prosím, návod na použitie Vášho glukomeru). Väčšina dnes dostupných glukomerov je kalibrovaná na plazmu.
 
POZNÁMKA: glukomery kalibrované na plazmu ukazujú o 10 – 15 % vyššie hodnoty! Nepoužívajte súčasne glukomery od rôznych výrobcov, pretože môžu zobrazovať výsledky, ktoré sa od seba výrazne líšia.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.