História Wellion
> www.wellion.sk/sk/kontakt/historia_wellion

História Wellion


• 2006 Celoeurópska distribučná sieť značky Wellion
 
• Od apríla 2008 je MED TRUST držiteľom certifikátu ISO 9001:2008
 
• Od októbra 2009 je MED TRUST držiteľom certifikátu ISO 13485:2003

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.