Cieľové rozmedzie
> www.wellion.sk/sk/diabetes/Cielove_rozmedzie

Cieľové rozmedzie hladiny krvnej glukózy Hladina krvnej glukózy mg/dl Normálna S odchýlkou Diabetická
 Na lačno* < 110 110 - 125 ≥ 126
 Kedykoľvek     ≥ 200
 
* merané minimálne 8 hodín po jedle/merané dvakrát
 
Pravidelné meranie hladiny glukózy v krvi poskytuje prehľad o kontrole Vášho diabetu. Ak sú výsledky merania opakovane mimo rozmedzia, kontaktujte Vášho lekára, aby ste predišli metabolickej dekompenzácii a neskorším komplikáciám spojeným s diabetom.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.