Kedy a ako často uskutočňovať meranie?

Kedy a ako často uskutočňovať meranie?


Frekvencia merania závisí od druhu liečby.
 
Ak trpíte diabetom 2. typu a podstupujete orálnu liečbu alebo liečbu inzulínom, alebo ak si podávate inzulín dvakrát denne v rámci konvenčnej liečby, meranie hladiny krvnej glukózy a všetko, čo s ním súvisí by ste mali skonzultovať s Vašim lekárom.
 
Ak podstupujete intenzifikovanú liečbu inzulínom alebo používate inzulínovú pumpu, frekvencia merania hladiny krvnej glukózy by mala byť aspoň 6-krát denne.
 

  • Po vstávaní / pred raňajkami
  • Pred obedom
  • Pred večerou
  • Pred spaním
  • V prípade potreby


Vo výnimočných situáciách by mala byť hladina cukru v krvi meraná  častejšie, napr. pri podozrení na hyperglykémiu či dokonca ketoacidózu,  pri ochoreniach sprevádzaných horúčkou, nevoľnosťami či hnačkou, príjme  nových liečív alebo výnimočných okolnostiach každodenného života (nočné  služby, zahraničná dovolenka spojená s časovým posunom).

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.