Výživa
> www.wellion.sk/sk/diabetes/Vyziva

Výživa


Všetky odporúčania týkajúce sa výživy sú rovnaké pre diabetes 1. aj 2. typu. Strava prispôsobená diabetu je jedným z pilierov liečby diabetu. Liečba zahŕňajuca stravu môže pomôcť zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života diabetikov. 
 
Mnohí pacienti trpiaci diabetom 1. typu sú štíhli, zatiaľ čo väčšina pacientov trpiacih diabetom 2. typu má nadváhu. Najmä títo pacienti musia dbať na stravu s obmedzenou kalorickou hodnotou a nízkym obsahom tukov, spolu so zvýšenou fyzickou aktivitou.
 
Diabetici, ktorí si podávajú inzulín, musia zladiť príjem potravy podľa množstva prijímaných karbohydrátov (chlebových jednotiek, BE) s dávkou inzulínu. Odporúča sa rozdeliť príjem karbohydrátov rovnomerne počas celého dňa, vyplýva to však z druhu liečby inzulínom.
 
Diabetici by mali dbať o pestrú a vyváženú stravu viac ako tí, ktorí diabetom netrpia. Cieľom je skĺbiť dobrú chuť so správnym výberom, množstvom a konzistenciou jedla, aby došlo k zlepšeniu kondície a kontroly hladiny krvnej glukózy.
 
Výživová pyramída pomáha určiť, ktoré jedlá a v akom množstve by mali byť požívané.
 
Nasledujúce odporúčania sa týkajú optimálnej distribúcie živín podľa najnovších európskych smerníc pre výživu pri diabete:
 

  • Vysoký obsah karbohydrátov (45-60% denného príjmu energie)
  • Vysoký obsah vlákniny (40g denne)
  • Nízky obsah tukov (30% denného príjmu energie – 35% pri normálnej hmotnosti)
  • Normálny obsah bielkovín (10-20% denného príjmu energie)


 
Mnohí diabetici sa vyhýbajú karbohydrátom a riadia sa predchádzajúcimi, dnes už zastaranými, pokynmi. Namiesto karbohydrátov jedia príliš veľa tukov a bielkovín, aby šetrili inzulín, keďže tieto zložky potravy nezvyšujú hladinu krvnej glukózy.
 
Tento spôsob stravovania vedie nielen k nadváhe, zvýšeniu hladiny tuku a kyseliny močovej v krvi, ale zvyšuje tiež riziko kardiovaskulárnych ochorení. V dôsledku toho môže dôjsť k infarktu alebo mozgovej príhode.
 
Diabetici by sa nemali vyhýbať karbohydrátom, ale skôr by sa mali naučiť počítať ich a brať do úvahy ich vplyv na hladinu krvnej glukózy (glykemický index).

Pyramide of nutrition:  (© Bundesministerium für Gesundheit)
Pyramide of nutrition
Stiahnuť
Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.