HbA1c
> www.wellion.sk/sk/diabetes/hba1c

Hladina HbA1c


Po diagnostikovaní diabetu mellitus je nevyhnutné robiť pravidelnú samokontrolu hladiny krvnej glukózy.
 
Po tom, čo sa začalo s vhodnou liečbou, jej účinnosť treba overiť pomocou merania hladiny HbA1c z krvnej vzorky v ambulancii lekára. Určí sa tak percentuálne zastúpenie hemoglobínu (červené krvné frabivo), ktorý je viazaný na glukózu.
 
Normálne rozpätie je 4-6% pri priamej závislosti na krvnej glukóze. Hladina HbA1c podáva informácie o hladine krvnej glukózy za posledných 6 až 8 týždňov. Optimálna liečba by mala znížiť hladinu HbA1c na menej ako 7%, a tým predísť neskorším komplikáciám.   
 
Rovnica HbA1c:
Priemerná hladina krvnej glukózy [mg/dl] = 33,3 x HbA1c [%] - 86
 
Od apríla 2008 je hodnota HbA1c uvádzaná (taktiež) v mmol/mol. Prevodný vzorec: HbA1c [mmol/mol] = (HbA1c [%] - 2,15) x 10,929

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.