Zaznamenávanie výsledkov

Zaznamenávanie výsledkov


Keďže každá nameraná hodnota hladiny krvnej glukózy je iba momentálnou vzorkou, je užitočné vytvoriť si denný prehľad prostredníctvom viacerých výsledkov za deň. Samokontrola hladiny krvnej glukózy má význam iba vtedy, ak sú z nej vyvodené dôsledky.
 
Je dôležité zapisovať si výsledky merania do denníka. Takéto záznamy sú dôležitým podkladom pre lekára a diabetologický tím, aby mohlo dôjsť k prispôsobeniu liečby diabetu, zdrojom informácií o výnimočných okolnostiach a pomáhajú odhaliť výkyvy, ku ktorým dochádza cez deň.
 
Denník si veďte pravidelne a správne. Ak si výsledky nezaznamenáte, zabudnete ich a budú navždy stratené.  

Dokumentation:  (© )
Dokumentation:  (© )

Ako si viesť záznamy:

  • Hladina krvnej glukózy s dátumom a časom
  • Prísun jedla (BE)
  • Prísun inzulínu
  • Špeciálne okolnosti ako šport, hypoglykémia, stres, choroby, atď.


S pomocou osobného počítača sa liečba diabetu stáva ešte  jednoduchšou. Vhodný softvér pomáha pri vytváraní presných záznamov o  liečbe. Moderná technika Vám pomáha pri liečbe diabetu.
 
Pre väčšinu systémov monitorujúcich hladinu krvnej glukózy sú  dostupné systémy na organizáciu dát. Špeciálne káble umožňujú sťahovanie  dát z Vášho glukomeru, aby mohli byť vyhodnotené vo Vašom osobnom  počítači.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.