Neskoršie komplikácie

Neskoršie komplikácie - Angiopatia


Jednou z najväčších výziev je dnes liečba diabetu 2. typu. Jedným z dôvodov je vzrastajúci počet pacientov trpiacich diabetom 2. typu. Navyše ide o komplexnú metabolickú poruchu, ktorá sa netýka len hladiny krvnej glukózy. 
 
Ďalšou výzvou je včasná diagnóza a začatie liečby. Keďže mnoho pacientov v začiatočnej fáze ochorenia netrpí žiadnymi príznakmi, včasná diagnóza je problematická.
 
O to dôležitejšie je poučiť ľudí o komplikáciách, ktoré môžu byť bolestivé a ktoré tiež každému z nás spôsobujú vysoké výdavky. 
 
Všetky neskoršie komplikácie spojené s diabetom majú spoločné jedno – prvotné poškodenie nastáva na úrovni ciev. V závislosti od miesta postihnutia môže ísť o poškodenie veľkých ciev (makroangiopatia) alebo malých ciev (mikroangiopatia).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.