SARS-CoV-2 tests
> www.wellion.sk/sk/Produkty/corona_tests

Wellion SARS-CoV-2 rapid tests


Result in only 15 minutes
Ag Antigen Test | IgG/IgM Ab Antibody Test | Covid-19 (Corona)
Easy and fast testing

Wellion SARS-CoV-2 rapid tests are a fast and cost-effective  complement to the PCR test. Doctors as well as medical professionals  are thus optimally supported in their daily work.
 
A rapid test shows  directly on site safely, reliably and in only about 15 minutes  whether affected persons have already produced detectable antibodies  (Wellion SARS-CoV-2 IgG/IgM Ab antibody test) or whether an acute  infection of COVID-19 is present (Wellion SARS-CoV-2 Ag antigen test).  And all of this without the need for a laboratory or complex tests  (approved for use by health professionals).


Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.