Diabetická nefropatia (ochorenie obličiek)

Diabetická nefropatia (ochorenie obličiek)


U 30 – 40% všetkých diabetikov sa počas života prejaví diabetická nefropatia – jedna z najzávažnejších neskorších komplikácií spojených s diabetom. Najčastejším dôvodom nefropatie je slabo kontrolovaný diabetes – to platí pre diabetes 1. aj 2. typu.
 
Diabetická nefropatia sa rozvíja dlho – v priemere to trvá 10 až 15 rokov od prvého diagnostikovania diabetu po prejav ochorenia obličiek.
 
 
Kontrola moču ako prevencia dialýzy
Prvým prejavom ochorenia obličiek je mikroalbuminúria (malé častice proteínov v moči). Vysoká hladina krvnej glukózy spôsobuje vápenatenie veľkých ciev v obličkách, ale poškodzuje aj malé cievy. Preto telo vylučuje v moči viac proteínov, čo sa dá overiť vyšetrením moču.
 
Včasná diagnóza a nastavenie liečby pomáhajú zastaviť postup ochorenia a zvyšujú predpokladanú dĺžku života.
 
 
Kontrola moču a limitné hodnoty
Na kontrolu sa používa spontánny moč, nočný moč alebo, ideálne, moč za 24 hodín. Vzťah medzi albumínom a kreatinínom sa niekedy používa na meranie mikroalbuminúrie.
 

  • Výsledok pod 20 mg/l (miligram na liter) albumínu je normálny.
  • Výsledok medzi 20 a 200 mg/l poukazuje na začínajúce ochorenie obličiek (mikroalbuminúriu).
  • Výsledok nad 200 mg/l poukazuje na pokročilé ochorenie obličiek (makroalbuminúriu).


Mikroalbuminúria je dokázaná, ak sú v priebehu 2 – 4 týždňov zistené 2  pozitívne výsledky. Nesprávne pozitívne výsledky môžu byť spôsobené  napr. ochoreniami spojenými s horúčkou, infekciami močového  ústrojenstva, silnou hyperglykémiou, srdcovou nedostatočnosťou alebo po  intenzívnom tréningu. 
 
 
Raz do roka!
Pravidelná kontrola mikroalbuminúrie a prípadná liečba sú pre  diabetikov 1. a 2. typu dôležité. Mikroalbuminúria je navyše u pacientov  trpiacich diabetom 2. typu dôležitým rizikovým faktorom pre  artériosklerotické komplikácie (infarkt).
 
Poznámka: vylučovanie proteínov u diabetikov nie je vždy príznakom  diabetickej nefropatie – kontrola obličiek a ďalších údajov zaručí  správnu diagnózu.
 
 
Kontrola HbA1c
Včasné diagnostikovanie diabetickej nefropatie v štádiu albuminúrie  je dôležité, pretože v tomto štádiu je možné postup choroby zastaviť  vhodnou liečbou.
 
Obmedzenie ďalších rizikových faktorov ako hypertenzia, vysoká  hladina tuku v krvi, alebo fajčenie taktiež znižujú riziko vzniku  kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sú jednou z najčastejších príčin  smrti.
 
Rozsiahle klinické štúdie (DCCT, UKPDS) dokázali, že intenzifikovaná  liečba diabetu, spolu so znížením hladiny HbA1c môžu výrazne obmedziť  výskyt mikrovaskulárnych komplikácií, a teda pomáhajú predchádzať  prejaveniu alebo postupu diabetickej nefropatie. Cieľom je dosiahnuť  hladinu HbA1c medzi 7,0 – 7,5%. Hladina HbA1c nad 8,0% výrazne zvyšuje  riziko výskytu komplikácií.
 
 
Nižšia hypertenzia
Druhým dôležitým pilierom prevencie nefropatie je optimalizácia  krvného tlaku. Odporúčaný arteriálny tlak diabetikov je nižší ako 130/80  mmHg a pri existujúcej makroalbuminúrii dokonca nižší ako 125/75 mmHg.  Niektoré lieky (ACE inhibítory, inhibítory AT1 receptorov) znižujú krvný  tlak a zároveň chránia obličky. Niekedy je pre dosiahnutie optimálneho  krvného tlaku potrebné brať kombináciu rôznych liekov.
 
Diabetici s pokročilou obličkovou nedostatočnosťou musia v ranom  štádiu podstúpiť dialýzu, aby sa predišlo ďalším komplikáciám spojeným s  artériosklerotickými ochoreniami ciev a infekciám. Spoločne s  transplantáciou obličiek a pankreasu môže byť pre niektorých pacientov  užitočná.
 
 
Ako tomu predísť?

  • Optimalizácia hladiny cukru v krvi
  • Liečba hypertenzie a hladiny tukov v krvi
  • Žiadny nikotín
  • Existujúca nefropatia: pravidelné vyšetrenia a kontroly; nízky príjem proteínov v jedle (menej ako 10% celkovej energie)


Záver  
Prevencia a včasné diagnostikovanie poškodenia obličiek, spolu s optimálnou liečbou zvyšujú kvalitu a dĺžku života.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.