Sexuláne poruchy

Sexuálne poruchy


Neskoršie komplikácie spojené s diabetom spôsobujúce sexuálne poruchy sú známejšie u mužov než u žien.
 
Erektilná disfunkcia je výsledkom stenózy ciev (angiopatia) a poškodenia nervov (polyneuropatia).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.