Angiopatia

Angiopatia


Neskoršie komplikácie spojené s mikroangiopatiou
Malé a veľmi malé cievy sú poškodzované najmä dlhodobo zvýšenou hladinou krvnej glukózy, ktorá vedie k poruchám funkcie a štruktúry citlivého endotelu.
 
Endotel hrubne (skleróza) a stáva sa priepustným, čo spôsobuje ukladanie čiastočiek krvi a proteínov v tkanivách a poškodzuje funkčnosť orgánov.
 
 
Diabetická retinopatia
Mikrokapiláry v sietnici oka sú poškodzované. Táto neskoršia komplikácia je najčastejším dôvodom slepoty v západnej časti sveta.
 
Pre ďalšie informácie si, prosím, prečítajte časť Diabetická retinopatia.
 
Diabetická nefropatia
Obličky sú dôležitými orgánmi, pretože v ľudskom tele zohrávajú úlohu filtra a tiež regulujú rovnováhu tekutín, vrátane mikročiastočiek a ovplyvňujú tiež tvorenie krvných buniek.
 
Ak dôjde k poškodeniu obličiek kvôli zlej metabolickej kontrole, ich filtračná činnosť je narušená.
 
Pre ďalšie informácie si, prosím, prečítajte časť Diabetická nefropatia.
 
 
Diabetická neuropatia
Táto neskoršia komplikácia je výsledkom poškodenia nervov. Jeho príčinou je nedostatočné vyživovanie ciev poškodených makroangiopatiou. Výrazné výkyvy hladiny krvnej glukózy môžu tiež priamo viesť k poškodeniu nervových buniek.
 
Rozlišujeme periférnu neuropatiu, ktorá postihuje najmä dlhé nervy v nohách alebo rukách a autonómnu neuropatiu, ktorá postihuje najmä vnútorné orgány či reguláciu potenia nôh.
 
Pre ďalšie informácie si, prosím, prečítajte časť Diabetická neuropatia.
 
 
Makroangiopatia
Poškodenie veľkých ciev – patria sem karotická artéria, aorta, koronárne cievy alebo veľké cievy nôh.
 
K tomuto poškodeniu dochádza spoločne s artériosklerózou, ktorá u diabetikov postupuje rýchlo a agresívne.
 
Je dôležité uvedomiť si, že spoločne s diabetom 2. typu dochádza okrem vysokej hladiny krvnej glukózy aj k výskytu kvalitatívnej a kvantitatívnej metabolickej poruchy a vysokého tlaku.
 
Hladina LDL cholesterolu (“zlého cholesterolu”) je veľmi dôležitá. Molekuly LDL sú u diabetikov veľmi malé a husté, a preto dokážu ľahko prejsť cez stenu ciev, usadiť sa v nich a spôsobiť spolu so zápalom buniek a kalciovými čiastočkami tzv. Pláty. Tie môžu spôsobiť stenózu ciev. Ak spontánne prasknú a uvoľnia tak svoj obsah, môže dôjsť k akútnemu upchaniu ciev a aktivácii krvnej zrážanlivosti.
 
Podľa toho, kde k tomuto upchaniu dôjde, môže nastať infarkt, mozgová príhoda alebo obmedzenie krvného obehu v nohe. Aby sa tomu predišlo, je dôležité optimalizovať kontrolu diabetu (HbA1c < 7.0%), a tiež minimalizovať všetky ostatné rizikové faktory artériosklerózy.
 
To znamená zníženie krvného tlaku < 130/80 mmHg, zníženie LDL cholesterolu < 100 mg/dl a zvýšenie hladiny HDL (dobrého cholesterolu) na > 40 mg/dl u mužov a > 50 mg/dl u žien.
 
Ďalším dôležitým faktorom je konzumácia tabaku. Fajčenie a diabetes je zlá kobinácia. Každý diabetik by mal aspoň obmedziť, alebo ešte lepšie, prestať fajčiť.
 
Pravidelné lekárske prehliadky (raz ročne) zahrňujú farebne kódovanú doplerovskú sonografiu, meranie obehu v cievach nôh a EKG. U pacientov trpiacich hypertenziou je navyše potrebná echokardiografia a ergometria.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.