Diabetická neuropatia (nervové ochorenie)

Diabetická neuropatia


Diabetická neuropatia je jednou z neskorších komplikácií spojených s diabetom a spôsobuje viacero ochorení súvisiaich so somatickým (periferálnym) a/alebo autonómnym nervovým systémom.
 
Spúšťacími faktormi sú alkoholické cukry (polyoly) uložené pozdĺž nervových membrán, obehové poruchy v nervoch spôsobené poškodenými malými cievami a zmeny faktorov zodpovedných za rast nervov. 
 
Diagnostické kontroly musia odlíšiť iné druhy neuropatie (nadmerné požívanie alkoholu, nedostatok vitamínov, vírusové infekcie, vplyv chemoterapie, vystavenie ťažkým kovom, iné metabolické ochorenia). Asi u 30% pacientov trpiacich diabetom 1. a 2. typu vzniká diabetická neuropatia. Riziko je ovplyvnené kontrolou metabolizmu, dobou trvania diabetu, vekom pacienta, hypertenziou, poruchami trávenia tukov alebo ďalšími neskoršími komplikáciami spojenými s diabetom (retinopatia, nefropatia).
 
U polovice diabetikov sa po 10 rokoch prejavia príznaky diabetickej neuropatie, Niekedy sa diabetická neuropatia neprejavuje žiadnymi príznakmi (subklinická) alebo je príznakov mnoho. Hlavnými typmi diabetickej neuropatie sú periférna senzomotorická neuropatia a autonómna neuropatia.
 
 
Periférna senzomotorická neuropatia
Periférna senzomotorická neuropatia (80% všetkých prípadov neuropatie) vedie k nervovým poruchám v končatinách, ktoré sa zvyčajne vyskytujú symetricky (na oboch stranách) a týka sa najmä dolných končatín (chodildá a nohy). Je bežné, že príznaky postupujú od prstov alebo rúk do predkolenia alebo predlaktia.
 
Diabetici trpiaci neuropatiou pociťujú parestéziu (mravčenie a pálčivá bolesť najmä v noci), necitlivosť zmyslov (dotyk, bolesť, teplota, vibrácie), trpia narušenou funkciou nervov vyžívujúcich svaly na nohách a poruchou reflexov.
 
Závažným dôsledkom diabetickej neuropatie je syndróm diabetickej nohy (DFS). Pacienti si kvôli obmedzenému vnímaniu bolesti neuvedomujú zranenia. Problémom môžu byť aj infekcie.
 
Diabetici musia byť náležite trénovaní diabetologickým tímom, aby boli schopní dobrej kontroly metabolizmu. Pravidelné kontroly pomáhajú predchádzať syndrómu diabetickej nohy a komplikáciám, ktoré s ním súvisia.
 
Jednoduché kontroly ako test s vidlicovou ladičkou na vnímanie vibrácií, test na rozlišovanie chladu/tepla alebo ostrosti/tuposti pomáhajú lekárovi zistiť poškodenie nervov vtedy, keď ešte pacient nepociťuje žiadne príznaky.
 
 
Autonómna neuropatia
Autonómna diabetická neuropatia zasahuje takzvaný vegetatívny nervový systém a môže spôsobiť poruchy funkcie viacerých orgánov.
 
To spôsobuje znížené vnímanie hypoglykémie spôsobené nedostatočnou kontrareguláciou, bezbolestný infarkt, poruchy regulácie srdcovej frekvencie, srdcovú arytmiu, poruchy regulácie krvného tlaku a obehu, poruchy vylučovania potu (suchá koža, ktorá sa ľahko poraní), poruchy žalúdočnej/črevnej funkcie, poruchy funkcie močového mechúra a erektilnú dysfunkciu.
 
V rámci prevencie a liečby hrá dôležitú úlohu kontrola optimalizovanej hladiny glukózy. Dôležité je tiež uvedenie krvného tlaku do normálu.
 
Ďalšou možnosťou je liečba symptómov ochorenia (lieky proti bolesti, lieky proti epilepsii). Niektoré štúdie poukazujú na pozitívny účinok terapie s kyselinou alfa-lipoovou.
 
Najdôležitejšie je diagnostikovať rizikových pacientov včas, najmä aby sa predišlo syndrómu diabetickej nohy.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.