Syndróm diabetickej nohy

Syndróm diabetickej nohy


Syndróm diabetickej nohy vzniká z viacerých dôvodov.
 
Najčastejšou príčinou je diabetická neuropatia (poškodenie nervov), ktorá spôsobuje symptómy typické pre diabetikov.
 
Dôležitú úlohu zohráva tiež angiopatia, ktorá poškodzuje malé a veľké cievy.
 
WHO definuje syndróm diabetickej nohy nasledovne: “infekcia, vredovitosť a/alebo zničenie hlbokého tkaniva, ktoré nastáva spolu s neurologickými anomáliami a/alebo s rôznymi štádiami upchatia artérií v dolných končatinách”
 
Približne každý druhý diabetik je ohrozený syndrómom diabetickej nohy a približne každá štvrtá hospitalizácia diabetika je spôsobená problémami s nohami.
 
Diabetes je dnes najčastejším dôvodm amputácií, ktoré nie sú spôsobené nehodou. Diabetici podstupujú amputácie 30-krát častejšie než ľudia, ktorí diabetom netrpia a po prvej amputácii podstupuje asi polovica pacientov ďalšiu amputáciu do 5 rokov. Je preto mimoriadne dôležité dbať na prevenciu a tiež zasiahnuť už pri prvých príznakoch poškodenia.
 
 
Diabetická neuropatia
Dlhodobo zvýšená hladina krvnej glukózy môže spôsobiť poškodenie nervov, najmä v nohe.
 
Mnoho ľudí trpí neuropatiou, pri ktorej dochádza k poruchám alebo úplnej absencii citlivosti na dotyk, bolesť alebo teplotu. Spôsobuje poruchy citlivosti na nohách, vznik vredov pod vplyvom tlaku, infekcie a väčšinu amputácií.
 
Neuropatia zvyčajne začína na prstoch na nohách a na chodidle parestéziou ako mravčením alebo pálením a postupne prejde do bolestí, ktoré treba tlmiť silnými liekmi.
 
Mnoho pacientov v súčasnosti trpí angiopatiou (poškodením ciev). Toto poškodenie ciev spôsobuje symptómy ako upchanie artérií, diabetická gangréna a, samozrejme, komplikuje hojenie rán a vredov.
 
Diabetici by sa mali vyhýbať všetkému, čo môže spôsobiť poškodenie ciev: fajčenie, vysoká hladiny tuku alebo kyseliny močovej v krvi, nadváha a nedostatok pohybu.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.