Wellion CALLA Light

Wellion CALLA Light – Dokonalosť spojená s dizajnom


Moderný dizajn & jednoduché zaobchádzanie

Praktický, špeciálny tvar, perfektne čitateľný displej, protišmyková úprava a niektoré niektoré praktické doplnkové vlastnosti uľahčujú život s diabetom.
 
Po prvýkrát sa zobrazujú priemerné hodnoty za 1, 7, 14, 30, 60 a 90 dní. Pacienti a zdravotnícky personál dokážu vyhodnotiť hladinu cukru presnejšie.
 
Používatelia si môžu nastaviť 3 rôzne druhy alarmov ako pripomenutie merania hladiny cukru v krvi. Navyše si pacienti môžu nastaviť limity cukru v krvi – všetky výsledky presahujúce tieto limity budú vyznačené na displeji. Tento alarm pri hypo alebo hyperglykemických výsledkoch zvyšuje citlivosť detekcie a zaisťuje, že pacient podnikne správne kroky na liečbu svojho stavu.
 
Pamäť Wellion CALLA Light prístroja na meranie hladiny glukózy zahŕňa posledných 500 meraní s dátumom a časom, ktoré môžu byť ľahko dostupné tlačidlami šípky.
 
Vďaka silnému podsvieteniu a veľkým čísliciam sú výsledky ľahko čitateľné. Táto mimoriadne dobrá čitateľnosť uľahčuje denno-denný život diabetikov.CALLA Light 4 MM:  (© )
CALLA Light Setbox:  (© )
Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.