Virtuálny meter

Meranie:
Kliknite na tlačidlo “START” pre zobrazenie postupu merania. Akonáhle sa na displeji zobrazí výsledok merania, rozbliká sa symbol jablka – označenie jedla. Stlačením tlačidiel šípok môžete vybrať označenie “pred jedlom” (celé jablko), “po jedle” (ohryzok jablka) alebo žiaden symbol. Hneď ako si zvolíte symbol, stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie voľby. Výsledok bude uložený so zvoleným symbolom. Kliknite na tlačidlo “OFF” pre vypnutie virtuálneho prístroja.
 
Pamäť:
Kliknite na tlačidlo OK kým sa nezobrazí symbol “mem” (3 sekundy) pre vstup do pamäte. Tu sa môžete pohybovať medzi výsledkami. Znovu stlačte tlačidlo OK pre prístup k denným priemerom. Pre pohyb v pamäti stláčajte tlačidlá šípok.
 
Nastavenia:
Stlačte tlačidlo OK kým nezačne blikať dátum (5 sekúnd). Medzi nastaveniami sa pohybujete stláčaním tlačidiel šípok. Pre uloženie nastavení stlačte OK.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.