Wellion LEONARDO GLU/KET
> www.wellion.sk/sk/../glukometre/leonardo_glu_ket

Wellion LEONARDO GLU/KET - Meranie hladiny glukózy a ketónov pomocou jediného zariadenia


Meranie hladiny glukózy a ketónov pomocou jediného zariadenia
- pre bezpečnú prevenciu diabetickej ketoacidózy
 
Merače hladiny glukózy a ketónov v krvi Wellion LEONARDO GLU/KET spĺňajú ešte prísnejšie kritéria než tie, ktoré sú uvedené v novej norme ISO 13485:2016.
 
Meranie hladiny glukózy v krvi je pre diabetikov dennou rutinou. Pri vysokej hladine glukózy v krvi je veľmi dôležité zároveň zmerať aj hladinu ketónov v krvi. Glukóza je pre telo hlavným zdrojom energie. Avšak glukóza môže byť metabolizovaná na energiu iba ak je na tento účel v tele dostatočné množstvo inzulínu. Ak inzulín chýba, telo musí ako alternatívny zdroj energie používať mastné kyseliny – počas tohto procesu sa vytvárajú ketóny, ktoré pri vysokej koncentrácii môžu spôsobiť až život ohrozujúcu ketoacidózu. V prípade vysokej hladiny glukózy v krvi by si mal každý diabetik automaticky zmerať hladinu ketónov v krvi, aby sa včas predchádzalo vzniku diabetickej ketoacidózy.
 
Prístroj Wellion LEONARDO GLU-KET ponúka možnosť merania oboch týchto parametrov rýchlo a jednoducho. Použite príslušný testovací prúžok na meranie glukózy alebo ketónov – nie je potrebné kódovanie, prístroj automaticky rozpozná, aký testovací prúžok sa práve používa. Displej merača Wellion LEONARDO GLU-KET je výborne čitateľný vďaka stálemu podsvieteniu a veľkým čísliciam. Osvetlený otvor na testovací prúžok umožňuje používanie aj v tmavom prostredí (napr. v kine alebo v divadle). Prístroj Wellion LEONARDO GLU-KET vo verzii s tlačidlom vysunutia spĺňa najprísnejšie hygienické požiadavky a je tak použiteľný v klinickom prostredí alebo v domovoch sociálnych služieb.
Štúdia “Posúdenie presnosti systému pomocou glukomeru so schopnosťou merania glukózy aj ß-hydroxybutyrátu” preukázala vysokú presnosť prístrojov Wellion LEONARDO : ± 10% pri meraní hladiny glukózy.
 
Meracie zariadenie Wellion LEONARDO GLU-KET je k dispozícii aj s vysúvacím tlačidlom pre špeciálne hygienické požiadavky, aké existujú v nemocniciach alebo opatrovateľských domovochLEONARDO GLU-KET alle mmol:  (© )
LEONARDO GLU-KET setbox:  (© )
Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.