Wellion NEWTON GDH-FAD
> www.wellion.sk/sk/../glukometre/newton

Wellion NEWTON GDH-FAD glukomer

ZNÍŽENIE RUŠENIA INÝMI LÁTKAMI
Nahrajte a sledujte výsledky pomocou Bluetooth

Enzýmový komplex GDH-FAD má nižšiu náchylnosť na interferenciu s redukčnými látkami (liekmi). Merací system Wellion NEWTON GDH-FAD BTE môže byť použitý s väčšinou krvných vzoriek (kapilárna a venózna celá krv) a preto sa často používa zdravotníckymi pracovníkmi.
 
Prístroj Wellion NEWTON GDH-FAD BTE sa môže používať aj na testovanie u novorodencov, pretože má rozsah hematokrytu 10 – 70%.
 
Vďaka funkcii Bluetooth si užívatelia môžu stiahnuť výsledky meraní do svojich zariadení Android a iOS a taktiež do počítača a sledovať tak zmeny v hodnotách glykémie v čase. Môže tu byť využitý aj náš systém manažmentu údajov Wellion Sidiary.
 
Glukomer Wellion NEWTON GDH-FAD BTE sa používa s testovacími prúžkami na meranie glukózy Wellion NEWTON GDH-FAD (vo fólii).
 
Využite možnosť prenosu údajov prostredníctvom Bluetooth alebo kábla cez Wellion SiDiary.
 
iOS (Apple Store)     
https://apps.apple.com/de/app/wellion-sidiary/id1621535711      
 
Android (Google Play Store)     
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wellion.sidiary.app

NEWTON mmol gerät:  (© )
NEWTON Setbox:  (© )
Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.