Wellion SENSOR training
> www.wellion.sk/sk/../sensor/sensor_training

Wellion SENSOR Online Školenie

Môžete si pozrieť naše videá ako na to pre Wellion SENSOR a tipy v Často kladených otázkach. Zistite, ako vám Wellion SENSOR dokáže zlepšiť kvalitu života.
 

Edukačné video

sk training video screen:  (© )
Tutoriál pre Wellion SENSOR CGMS si môžete pozrieť tu.

Edukačné video (youtube)
 

Wellion AiDEX SENSOR App

Wellion AiDEX SENSOR App je dostupná v 18 jazykoch a oboch meracích jednotkách.
 
Nemecký, Bosniansky, Bulharský, Anglický, Francúzsky, Grécky, Taliansky, Chorvátsky, Poľský, Portugalský, Rumunský, Ruský, Švédsky, Slovenský, Slovinský, Španielsky, Český, Turecký

SEnsor Apple App Store mmol:  (© )
SEnsor Google Play Store mmol:  (© )

Checklist pre rýchly štart s Wellion SENSOR
 
Kompaktná ilustrovaná príručka s checklistom pre prvé použitie senzora Wellion SENSOR CGMS.

Checklist SK:  (© )

Otázky & odpovede ku kontinuálnemu monitorovaniu glukózy (CGMS)
Aký je rozdiel medzi meraním glukózy v tkanivách (CGM) a meraním glukózy v krvi (BGM)?
Ako prebieha meranie glukózy v tkanivách pomocou senzora Wellion SENSOR?
Aké sú výhody senzora Wellion SENSOR?
Na čo si dávať pozor pri nosení senzora?

Ratgeber CGMS SK:  (© )

Často kladené otázky o senzore Wellion SENSOR (FAQ)

Kde môže byť umiestnený senzor Wellion SENSOR?
Odporúčanými miestami sú brucho a zadná strana nadlaktia.
 
Neviem uvoľniť môj aplikátor Wellion SENSOR
Aplikátor Wellion SENSOR silno pritlačte na miesto aplikácie. Väčšia časť modrého kruhu by nemala byť viditeľná. Potom stlačte modré tlačidlo pre upevnenie základne senzora.
 
V akej vzdialenosti od miesta vpichu inzulínu pumpy Wellion MICRO-PUMP by mal byť umiestnený Wellion SENSOR?
Umiestnenie senzora Wellion SENSOR by malo byť najmenej 7,5 cm od miesta vpichu inzulínu pumpou Wellion MICRO-PUMP (alebo inej pumpy).
 
Náplasť mi dobre neprilieha. Čo mám robiť?
Pred pripevnením základne senzora: Vyčistite alebo vydezinfikujte miesto upevnenia a nechajte ho úplne vyschnúť. Pre lepšiu priľnavosť použite pribalený prelep.
Priľnavosť náplaste je ovplyvnená príliš dlhým namáčaním v kombinácii s rôznymi mydlami a krémami.
 
Do akej vzdialenosti sa môžem so senzorom Wellion SENSOR vzdialiť od prijímača (app/PDA)?
Maximálny rozsah prenosu na plynulé prenášanie údajov sú 2 metre.
 
Dochádza k prenosu dát ak je vzdialenosť medzi prijímačom a Wellion SENSOR väčšia ako 2 metre?
Ak je vzdialenosť väčšia ako 2 metre, údaje sa došasne uložia vo vysielači. Akonáhle bude Wellion SENSOR a prijímač (app/PDA) opäť v dosahu prenosu, údaje budú automaticky prenesené.
 
Ako dlho je možné používať vysielač?
V prípade správneho používania má vysielač garantovanú životnosť 4 roky.
 
Je potrebné Wellion SENSOR kalibrovať?
Wellion SENSOR je vopred kalibrovaný, takže nie je potrebné ho kalibrovať hodnotou glukózy v krvi. Avšak v prípade potreby je možné Wellion SENSOR nakalibrovať.
 
Ak ho chcem kalibrovať, na čo si mám dávať pozor?
Kalibráciu vykonávajte iba v čase, keď je vaša hodnota glukózy stabilná. Nekalibrujte ak ste práve jedli, cvičíte alebo ste si podali inzulín. Odporúča sa kalibrovať nalačno.
 
Môžem ísť so senzorom Wellion SENSOR plávať?
Áno, Wellion SENSOR je vodeodolný (IP27). Taktiež môže byť ponorený do hĺbky 1 m po dobu 30 min.
 
Môžem vystaviť Wellion SENSOR silnému magnetickému poľu?
Ak máte dohodnuté vyšetrenie MRI, prosím odstráňte si Wellion SENSOR (základňu a vysielač) z tela ešte pred vyšetrením – neberte ich so sebou do vyšetrovacej miestnosti. Upozornenie: Vysielač uchovávajte na bezpečnom mieste, pretože ho budete opakovane používať. Ďalšie informácie k elektromagnetickej kompatibilite nájdete v návode na použitie.
 
Na čo si mám dávať pozor pri výbere hesla pre aplikáciu Wellion AiDEX SENSOR App?
Vyberte si heslo, ktoré obsahuje najmenej 8 znakov. Heslo musí obsahovať najmenej jedno veľké písmeno, jedno male písmeno a jedno číslo.
 
Ako dlho by malo trvať párovanie vysielača a prijímača (app/PDA)?
Párovanie by malo nastať do 5 minút od nastavenia senzora Wellion SENSOR. Upozornenie: Vysielač musí byť pripevnený k základni senzora PRED spárovaním pretože sa v ňom nachádza zdroj energie (batéria) pre prenos údajov.
 
Zobrazuje sa hlásenie “Nesprávne zadané výrobné číslo”.
Skontrolujte prosím, či sa zadané výrobné číslo zhoduje s číslom na samotnom vysielači (pri symbole SN).
Poznámka: Vo výrobných číslach sa používa iba číslica 0 a nie veľké písmeno O.
 
Ako si viem v aplikácii Wellion SENSOR App pozrieť okrem aktuálnej hodnoty glukózy aj hodnoty v krivke glukózy?
Ťuknite na ktorýkoľvek bod na glukózovej krivke a zobrazí sa vám príslušná hodnota glukózy, ako aj presný čas.
 
Stúpajú mi neustále hodnoty glukózy. Aký to môže mať dôvod?
Skontrolujte prosím, či je vysielač Wellion SENSOR pevne prichytený o základňu vysielača. Nesmie byť medzi nimi medzera. Ak je medzi nimi medzera, zatlačte prosím vysielač nadol.
 
Je možné, aby si iná osoba (napr. člen rodiny) v reálnom čase pozerala moje hodnoty zo senzora Wellion SENSOR  (na svojom mobilnom telefóne)?
Áno, v prípade ak si túto osobu pridáte do aplikácie a odsúhlasíte. Môže to byť cenná pomoc napr. pre opatrovníkov, starých ľudí, partnerov alebo rodičov nositeľov senzora Wellion SENSOR atď.
 
Krok 1: Najprv si člen rodiny nainštaluje aplikáciu Wellion AiDEX SENSOR App do svojho mobilného telefónu a prihlási sa pomocou svojej emailovej adresy.
 
Krok 2: Následne otvorte svoju Wellion SENSOR App. Na úvodnej obrazovke v Nastaveniach nájdete možnosť “Zdieľanie a sledovanie”. Sem zadáte emailovú adresu vybranej osoby (osôb), ktorá bude “Zdieľať” vaše konto.
 
Krok 3: Vami vybraná osoba si potom nájde v pravom hornom rohu na domovskej obrazovke svojej aplikácie ikonu “Zdieľanie a sledovanie”. Tu si môže prezerať údaje pripojeného používateľa senzora Wellion SENSOR. Zdieľajú sa aj nastavené upozornenia.
 
Akonáhle zo svojho “Zoznamu zdieľania” vymažete emailovú adresu, iná osoba už vaše údaje neuvidí.
 
Moja glukózová krivka je prerušovaná. Čo to znamená?
Zavrite a znova otvorte aplikáciu Wellion SENSOR App. Jednou z možných príčin môže byť aj chyba spojenia.
 
Kedy si môžem vytvoriť report CGM?
Na vytvorenie reportu CGM potrebujete údaje z 5 po sebe nasledujúcich dní (= 1440 meraní).
 
Môžem odoslať CGM report môjmu lekárovi priamo z mobilného telefónu?
Áno, kliknite na ikonu vpravo vedľa CGM reportu a vytvorte PDF. Pomocou funkcie zdieľania na vašom smartfóne môžete report ihneď odoslať napr. svojmu lekárovi.
 
Používajú sa označenia udalostí vo Wellion AiDEX SENSOR App na výpočty?
Nie. Označenia udalostí, ktoré ste do aplikácie zadali (inzulín, lieky, sacharidy, šport) slúžia iba pre vašu informáciu a nie sú zahrnuté do žiadneho výpočtu.

Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.