Wellion CALLA Classic

Wellion CALLA Classic – Jednoduché!


Jednoducho, odmerať, hotovo
- tento výrok úplne vystihuje Wellion CALLA Classic prístroj na meranie hladiny glukózy v krvi.
 
Praktický a výnimočný tvar, ľahko čitateľný displej, protišmyková gumená úprava uľahčuje život s diabetom.
 
Hlavné zameranie je na ľahké používanie glukometra, preto boli všetky doplnkové funkcie odstránené. Do pamäte sa ukladá iba posledný výsledok merania. Stlačte vystúpené tlačidlo na zobrazenie posledného výsledku s výnimočným podsvietením.
 
Malé množstvo vzorky krvi 0,6 µl a čas merania 6 sekúnd zaručujú jednoduchú, rýchlu a bezpečnú kontrolu hladiny glukózy v krvi pomocou Wellion CALLA Classic v bežnom živote.
 
Vďaka skvelému podsvieteniu a veľkým čísliciam sú výsledky ľahko čitateľné. Veľa diabetikov túto pomoc ocení v každodennom živote.CALLA Classic 4 MM:  (© )
CALLA Classic Setbox:  (© )
Táto webová stránka obsahuje informácie o výrobkoch určených širokej škále čitateľov a môže obsahovať podrobnosti o výrobku či iné informácie, ktoré nie sú dostupné, alebo platné vo vašej krajine. Uvedomte si prosím, že my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to vyhľadávanie informácií, ktoré nemusia spĺňať žiadne právne proces, regulácia, registrácia alebo použitie v krajine svojho pôvodu.